fbpx

卡加利火焰隊 Calgary Flames RED LOT

Flames TV Chinese - Brian Wong TV - Playoffs 2022

Calgary Flames RED LOT

Go Flames Go,我係左腳,Flames TV Chinese主持。史丹利盃季後賽已經展開,有興趣入場球迷要儘早撲飛,欲免向隅,買唔到飛都唔緊要,因為牛仔節公園 Calgary Flames Red Lot 會免費開放讓球迷欣賞響大銀幕直播主場賽事。Red Lot 入場費全免,先到先得,早啲霸位啦!

🔥購買火焰隊門票: bit.ly/3OTfWSt

🔥有關Red Lot詳情: bit.ly/3vIHQsK

#FireItUp #StanleyCup #CalgaryFlames

Calgary Flames得到太平洋組第一,季後賽中大家要留意幾位球星表現,包括射入四十球(40-Goal Club)的Johnny Gaurdreau(古祖), Matthew Tkachuk(卡卓克)以及Elias Lindholm(連特儂)組成嘅北美冰聯最佳前鋒線。火焰隊後防穩定,而最佳代表非門將Jacob Markstrom(馬斯唐)莫屬。

FeverSports Logo Calligraphy

Leave a Reply

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights